Patiëntveiligheid waarborgen

Een goede kwaliteit van de aangeboden producten is voor ons essentieel, en daar wordt dan ook in geïnvesteerd. Elke apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle producten die hij aflevert. Om de kwaliteit van geneesmiddelen te garanderen, hebben de Belgische apothekers de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) opgericht. De DGO is een officieel erkend en geaccrediteerd laboratorium dat instaat voor de kwaliteitsbewaking door een 'systematische en periodieke' hercontrole van alle geneesmiddelen die in België in de handel zijn. Jaarlijks analyseert de DGO 1.200 à 1.500 specialiteiten. Een geneesmiddel (of juister: geneesmiddelenlot) dat niet aan alle kwaliteitsvereisten voldoet, wordt ingetrokken. Wij, de apothekers, financieren deze kwaliteitscontroles zelf via een bijdrage voor elke afgeleverde geneesmiddelenverpakking. Dit systeem van extra kwaliteitsbewaking is uniek in Europa. Daarnaast beschikken wij over software (Aegate) dat de authenticiteit van geneesmiddelen controleert en dus de patiënt beschermt tegen namaakgeneesmiddelen.